Privacyverklaring van IAM in control

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van IAM in control. U dient zich ervan bewust te zijn dat IAM in control niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid van IAM in control te accepteren.

IAM in control respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevens die IAM in control van u kan verwerken

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-Adres

 

Doelstelling voor de verwerking van persoonsgegevens door IAM in control
Wanneer u gebruik maakt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de met u overeengekomen dienst of opdracht uit te voeren of om u te benaderen voor een aanbieding van een van de diensten van IAM in control. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van IAM in control of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u ons contactformulier invult of een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van IAM in control of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

IAM in control verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij u hiervoor van tevoren toestemming heeft verleend of hier een andere wettelijke grond aan ten grondslag ligt.

 

Bewaartermijn van de verwerkte gegevens
IAM in control bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden. Indien er geen klantrelatie met u tot stand komt bewaart IAM in control de gegevens niet langer dan 6 maanden.

 

Verstrekking van de verwerkte gegevens aan derden
IAM in control verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Of ter opslag van de gegevens op een externe server.

 

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of wissen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kun een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@iam-in-control.nl. IAM in control zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging
IAM in control neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van IAM in control maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door IAM in control verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met IAM in control via [e-mailadres].

www.iam-in-control.nl is een website van IAM in control. IAM in control is als volgt te bereiken:

Postadres: Hazenakker 12, 3994 EJ, te Houten
Vestigingsadres: Meidoornkade 22, Houten
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65947185
E-mailadres: info@iam-in-control.nl

 

Cookiebeleid
Op de website van IAM in control worden twee soorten cookies verzameld. Functionele en analytische cookies. Met functionele cookies wordt de functionaliteit van de website voor de bezoeker gewaarborgd. Hiermee krijgt de bezoeker de meest optimale gebruikerservaring. Met analytische cookies worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Deze gegevens zijn anoniem, of worden na verzameling anoniem gemaakt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. IAM in control gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics
IAM in control maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan IAM in control te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

IAM in control heeft hier geen invloed op. IAM in control heeft Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of wissen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kun een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@iam-in-control.nl. IAM in control zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Interesse in onze diensten?